x
We use our own and third-party cookies to improve our services. If you continue browsing, we assume that you accept its use.
Information about cookiesAccept cookiesDecline cookies

Medicaments disponibles per a comercialitzar

Oportunitats potencials d'out-licensing
LUTRATE® Depot 3.75 mg

LUTRATE® Depot 3.75 mg

Mensual

Acetat de leuprorelina

Més informació

LUTRATE® Depot 22.5mg

LUTRATE® Depot 22.5mg

Trimestral

Acetat de leuprorelina

Més informació

Carbetocina GP-PHARM

Carbetocina GP-PHARM

Carbetocina

Més informació

Leuprolide Depot 7.5mg

Leuprolide Depot 7.5mg

Acetat de leuprorelina

Més informació

NICTUR® Solució oral

NICTUR® Solució oral

Desmopresina 360 µg/ml

Més informació

Triptorelina 3.75mg

Triptorelina 3.75mg

Mensual

Acetat de triptorelina

Més informació

Octreotida GP-Pharm

Octreotida GP-Pharm

Acetat d'octreotida

Més informació

Somatostatina GP-Pharm

Somatostatina GP-Pharm

Somatostatina

Més informació

Irinotecan GP-Pharm

Irinotecan GP-Pharm

Irinotecan

Més informació

Oxaliplatí GP-Pharm

Oxaliplatí GP-Pharm

Oxaliplatí

Més informació

Gemcitabina GP-Pharm

Gemcitabina GP-Pharm

Gemcitabina

Més informació

Docetaxel GP-Pharm

Docetaxel GP-Pharm

Docetaxel

Més informació


Medicaments In-licensed

Per al mercat espanyol
GALDAR®

GALDAR®

Letrozol

Més informació

GEPEX®

GEPEX®

Exemestà

Més informació

WIBICAL®

WIBICAL®

Bicalutamida

Més informació

AMENUR®

AMENUR®

Anastrozol

Més informació

ZUANDOL®

ZUANDOL®

Sildenafil

Més informació

ZUANTRIP®

ZUANTRIP®

Tamsulosina

Més informació

UBC® RAPID TEST

UBC® RAPID TEST

Medical Device

Més informació


Projectes en desenvolupament

Possibilitats de partnering per al codesenvolupament i/o llicència
LUTRATE® Depot Semestral (45,0 mg) és una nova formulació d'alliberament prolongat d'acetat de leuprorelina, un agonista de la LHRH, que s'utilitza per al tractament de càncer de pròstata avançat. El producte ha completat el seu desenvolupament preclínic i està preparat per entrar a les fases clíniques.
GP Pharm està desenvolupant un pen multidosi genèrica de teriparatida, un agent anabòlic que s'utilitza en el tractament de l'osteoporosi. El producte s'està codesenvolupant amb altres companyies farmacèutiques. El producte estarà disponible quan expiri la patent europea i està disponible per a la concessió de llicències.
El desenvolupament genèric de doxorubicina liposomal pegilada, que s'utilitza en el tractament de càncer de mama metastàtic, el càncer d'ovari avançat i mieloma múltiple, ha completat amb èxit la fase de preclínica. El producte s'està desenvolupant en dues concentracions diferents (20 mg i 50 mg) i està preparat per entrar a la fase clínica.
Sarcodoxome® és una nova formulació liposomal de doxorubicina desenvolupada amb la intenció de disminuir la cardiotoxicitat de la doxorubicina. Les aplicacions terapèutiques de Sarcodoxome® inclouen càncer de mama metastàtic, el càncer d'ovari avançat i mieloma múltiple. El projecte ha completat amb èxit el seu desenvolupament preclínic i ha completat els estudis de fase I i II. El projecte està disponible per al seu codesenvolupament amb altres empreses interessades.
Octreotida Depot MAR és una nova formulació basada en la microencapsulació d'acetat d'octreotida. S'ha desenvolupat per al tractament setmanal de la diarrea induïda per quimioteràpia. El producte s'ha desenvolupat en dues dosis diferents: 4 mg i 8 mg. S'ha finalitzat amb èxit el seu desenvolupament preclínic, demostrant una disminució significativa de la diarrea induïda per la quimioteràpia en models animals. El producte està preparat per entrar en un desenvolupament clínic complet (Fase I, II i III). El projecte està disponible per al seu codesenvolupament amb altres empreses interessades.
La Risperidona Depot és un desenvolupament genèric d'una formulació encapsulada micropolimèrica de risperidona. La risperidona s'aplica per al tractament de l'esquizofrènia. El desenvolupament preclínic s'ha completat amb èxit i el producte està preparat per entrar en un estudi de bioequivalència

Els continguts del lloc web al qual està intentant accedir poden considerar-se publicitat sobre medicaments de prescripció.

En virtut del Reial Decret 1416/1994, de 25 de juny, regulador de la publicitat de medicaments d'ús humà, i la Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en aquest apartat, GP Pharm, S.A. només pot facilitar continguts publicitaris de medicaments de prescripció al personal sanitari facultat per a la prescripció o dispensació de medicaments.

Aquest lloc web pot contenir publicitat sobre medicaments i/o indicacions no autoritzats a Espanya.

Sóc professional sanitari amb capacitat de prescripció o dispensació a Espanya.

Acceptar | Cancel·lar
Back to Top