Entesos
Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recapta ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

L'equip d'investigació i desenvolupament de GP Pharm està altament especialitzat en la microencapsulació de fàrmacs mitjançant l'ús de liposomes i microesferes. El nostre equip compta amb una àmplia experiència en el desenvolupament i en la fabricació de productes farmacèutics injectables que inclouen aquest tipus de tecnologies. L'empresa és experta en la microencapsulació de pèptids, oligonucleòtids i altres ingredients actius.

GP Pharm és experta en el desenvolupament i la fabricació de productes injectables liofilitzats i en solució.

Veure els nostres productes

Els laboratoris de desenvolupament i investigació de GP Pharm disposen de les últimes tecnologies com UPLC, HPTLC quantitatiu, HPLC, DSC, KF per a la determinació del contingut en aigua, DLS i difracció làser per a la determinació de la grandària de la partícula, potencial Z, anàlisi de polímers per GPC, anàlisi viscosimètric, UV, FT-IR, GC i altres tecnologies específiques per a l'anàlisi de microesferes i liposomes.

Gràcies a aquestes eines d'anàlisi, l'empresa pot assegurar uns resultats ràpids i fiables en les diferents etapes de desenvolupament dels seus productes farmacèutics inclosa la supervisió dels processos d'escalat des del laboratori fins a la fabricació de lots comercials.

Com a resultat dels esforços en R+D+I a les àrees tecnològiques de sistemes d'alliberament prolongat de fàrmacs, GP Pharm pot desenvolupar noves generacions de productes farmacèutics convencionals mitjançant la microencapsulació del principi actiu en microesferes i liposomes. Aquests productes permeten una disminució de la dosi efectiva rebuda pel pacient millorant l'eficàcia i la seguretat del fàrmac.


Microesferes
Què són i per a què s'utilitzen les microesferes?

Generalment, els productes farmacèutics s'administren en una única dosi que s'ha d'administrar unes quantes vegades al dia durant un cert període de temps amb l'objectiu de tenir un efecte farmacològic constant. Aquest patró d'administració pot comportar un control insuficient de l'alliberament del fàrmac així com uns nivells oscil•lants del principi actiu a la sang. Això pot suposar uns efectes secundaris no desitjats, especialment en productes amb una elevada potència farmacològica.

Conseqüentment, s'ha desenvolupat una atenció creixent cap als sistemes d'alliberament controlat de fàrmacs a l'hora d'administrar substàncies d'alta potència durant llargs períodes de temps. Els principals objectius són: reduir els efectes secundaris no desitjats, incrementar els temps entre administració de dosis i aconseguir un control exhaustiu de l'alliberament del fàrmac.

El principal mètode per aconseguir l'alliberament controlat de la substància activa és incorporar-la en un conjunt biodegradable polimèric denominat microcàpsula. En els fàrmacs microencapsulats la substància activa queda atrapada dins una matriu polimèrica o bé coberta i/o revestida per una carcassa polimèrica. Quan el procés de formació del producte dona com a resultat la formació de petites partícules esfèriques, aquestes es denominen microesferes.

Capacitats tecnològiques de GP Pharm en l'àmbit de les microesferes

 • Obtenció de microesferes mitjançant diferents tecnologies: emulsió simple, emulsió doble i coacervació.
 • Experiència en la fabricació de productes hidro- i liposolubles mitjançant l'ús de diferents tipus d'additius a la superfície de la càpsula.
 • Experiència en l'ús de biopolímers d'origen sintètic i natural
 • Capacitat de fabricació de microesferes en el rang de 5 a 200 µm
 • Capacitat per al control d'alliberament des de 5-6 dies fins a 6 mesos
 • Sòlida i contrastada experiència en l'escalat de processos des del laboratori fins a nivell industrial
 • GP Pharm desenvolupa i patenta les seves pròpies innovacions basades en microesferes

Liposomes
Què són i per a què s'utilitzen els liposomes?

Els liposomes són cristalls termodinàmicament estables de líquids lipopròtics i termopròtics compostos per bicapes lipídiques de lípids anfifílics. Els liposomes es formen espontàniament per la dispersió de fosfolípids en un medi aquós i es poden descriure com a estructures esfèriques, tancades, de dimensions col•loïdals i formades per una o més bicapes lipídiques concèntriques que contenen espais aquosos entre elles. Els liposomes presenten un gran potencial com a sistemes d'alliberament controlat de fàrmacs per a la seva administració parenteral gràcies a les seves propietats úniques que permeten l'encapsulació de substàncies hidro- i liposolubles. Per això, es tracta d'un sistema d'alliberament ideal per a alliberaments controlats amb temps d'1 a 4 dies.

Gràcies a la seva estructura i el seu disseny basat en components lipídics, els liposomes són biocompatibles, biodegradables i no tòxics. La seva aplicació com a sistemes d'alliberament controlat de fàrmacs s'ha estudiat àmpliament. A més, també s'utilitzen en el camp de la cosmètica, diagnosi i en la indústria alimentària.

Especialment destacable és la seva aplicació per a l'alliberament de fàrmacs antitumorals, tractaments antibacterians, antivirals i com a adjuvant immunològic en vacunes. Més recentment, nombrosos estudis han demostrat la seva versatilitat a l'aplicar-se en teràpia gènica i per al seu ús com a antisentit (petit RNA interferent). Actualment hi ha diversos estudis clínics amb preparacions liposomals i es poden trobar diversos productes basats en aquesta tecnologia al mercat.

Capacitats tecnològiques de GP Pharm en l'àmbit dels liposomes

 • Desenvolupament de prova in vitro d'alliberament en diferents dissolucions tampó i en plasma humà.
 • Caracterització de liposomes per microscòpia electrònica per criofractura, crio microscòpia electrònica, TEM i SEM.
 • Caracterització de fàrmacs en liposomes per dicroisme circular i raigs X.
 • DSC per a la determinació de temperatures de transició.
 • Determinació de temperatures de col•lapse en formulacions liofilitzades de liposomes.
 • Desenvolupament de processos de liofilització per a formulacions liposomals.
 • Sòlida i contrastada experiència en l'escalat de processos des del laboratori fins a nivell industrial.
 • GP Pharm desenvolupa i patenta les seves pròpies innovacions basades en liposomes.

Nous tipus de formulacions microencapsulades

L'alta experiència de GP Pharm en el desenvolupament i producció de productes finals (liofilitzats, solucions, microesferes i liposomes) que contenen principis actius com ara pèptids, DNA, RNA, HPAPI, citotòxics, etc., obre un enorme potencial per al nou desenvolupament de formulacions millorades amb una major estabilitat, més adequades per als pacients i amb un alliberament del fàrmac més controlat.

Back to Top